Parloir

Introduktion til Parloir

I gamle dage, når man havde noget på hjerte, fandt man sin jerntunge skrivemaskine frem og skrev en kommentar eller et debatindlæg til avisen: sort på hvidt stod man ved sit ord. I dag er tiden præget af samspillet mellem det virtuelle og det fysiske rum, og i denne online verden — denne »Gesamt-wirchlichkeit« — har le Berthélaine skabt sin personlige og hybride genre: Poetisk Parloir.

Indhold og struktur

Ifølge forfatteren er det danske landskab fuld af interessante strukturer, som besidder en værdifuld almengyldighed — det være sig litteratur, kunst, teknik, geografi mm. Disse opsøger poeten og re-artikulerer dem i perspektiv af nutiden og den verserende debat. Parloir er altså for den læser, der gerne vil have en dybere forståelse for tidens emner.

                   Uden blu og med tand — det baade almen forstand.

se en Parloir

Finanskrise_og_Oehlenschläger.dk — Download Guldhornene

Emne: kan en krise bevirke noget godt?

Parloir

Videre om Parloir: ophav

‘Parloir’ kommer af det franske ‘parler’ ~ at tale, og ‘parloir’ betegner fra gammel tid af en særlig talestue i et kloster, et fængsel eller en kostskole, hvor besøg fandt sted — her kunne to ellers separate verdener mødes.

I en Poetisk Parloir træffer seer eller læser sammen med le Berthélaine — i en forbindelse af universer.

‘Poetisk’ kommer af det græske ‘poiesis’, der betyder at frembringe eller skabe, og ordet bruges navnligt om digtekunsten, hvor skønlyd og stemning er afgørende.

Poetisk Parloir har fokus på denne lyriske forsiring og udkrystalliserer det smukke ved det danske sprog, holdende det gamle i hævd og samtidig fornyende det.

Den ny, hybride genre afspejler den angivne »Gesamt-wirchlichkeit«, og Parloir er en helhed af digital, video stream og traditionel bogform. I dette helhedsrum kan seer og læser gestalte sig selv som verden af i dag — i en fri flux mellem det virtuelle og den gammelkendte virkelighed.

se en Parloir

Ulven kommer  dit Alvor!

Emne: er ulven farlig eller velkommen?

Læs en Parloir

I Vold af Teknik 

— den elektriske Stol

Emne: Dødsstraf (på randen af Europa).

I vold af Teknik - den elektriske Stol. PP setup
The Rosenbergs MUG SHOT

Læs en Parloir

Kierkegaard 200 — tag Springet med en flerdobbelt Medaljevinder

Emne: at tro og at turde.

medaljeskrivebord
Abraham m kniv
DSC00203
DSC00204
DSC00205
Ford Consul detalje rat 1
Ford Consul detalje rat 1
DSC00205
DSC00204
DSC00203

Læs eller se en Parloir

…at lide designer Døden.

Emne: Gud eller Darwin? — intelligent design.

PH 80 bordlampe af opal akryl og krom
PK22
Diamant ligkiste, Jacob Jensen

Mænd Adgang forbudt

læs Kaj Munk.

Emne: Kønsdebat og diskrimination.

læs

Statens Kunstfond

— at raabe i Rindal.

Emne: Bør staten smide penge efter kunsten?

læs

Det autentiske Liv

— fjerne Riger og sorte Rytmer

Emne: lægslen efter det naturlige, oprindelige liv (i modernitetens fremmedgjorthed) 

Consul Holstebro
Parloir Bord J nielsen og Olivia museum
tlf cut
maske cut
Jens Nielsen: Fjerne Riger
Jens Nielsen: Sorte Rytmer
Jens Nielsen: Kinesisk Landskab
Otto Müller: Zigeuner mit Sonnenblumen
Otto Müller: Negerpaar (1910-11)

Din Ryg, din Smerte — et Paradoks! [del 1]

Molerskrænter øen Fur
Molerskrænter øen Fur
Molerklippe set fra Ford Consul mrk II 1957
Molerskrænter øen Fur

læs

se

Emne: Danskerne har ondt i ryggen

og dog har rygsøjlen været med os i millioner af år, paradoks?

Poetisk Parloir in spee

Skagens Lys – naar Humøret dit gaa i Laas

Emne: Drachmann, skagensmalerne og lysets indvirkning på sind og sundhed 

Skagens Lys - stil frame
Villa Pax, Skagen. Drachmanns hjem
Villa Pax, Skagen. Drachmanns hjem
Velkommen til Villa Pax, Drachmanns hjem
Villa Pax, Drachmanns studie og atelier
Tuxen, to Badende paa Skagens Strand, 1902.
Drachmann, Marine (1877)
Anna Ancher, Ung Pige i Haven med orange Parasol, ca 1915

Poetisk Parloir

Psykofarmaka og Shu-bi-dua — en Kommentar.

Emne: Danmark er verdens lykkeligste land ... og dog er over 1/2 million danskere på lykke-, sove- og angstpiller, paradoks?

Shubidua 78`eren

læs først

Psykopharmaka
Medicinrobot
selvskade
spiseforstyrrelse

Poetic Parloir: Christmas special

le Berthélaines Christmas-technotorium – This to do with the empty churches!

Subject: the empty churches and the spiritual crisis — let Jesus be born. 

Virklund Kirke
alter
apsis
apsisloft
Kirkeskib
Orgelpiber
Prolog (still frame I)
Prolog (still-frame II)

Poetisk Parloir trilogi: »det abjekte«

Trilogiemne: en filosofisk undersøgelse af det abjekte, det, der hverken er subjekt eller objekt, men som i afsky, hån eller væmmelse lander midt imellem.

Det Abjektes Dynamik [1:3]:

i Prospekt af en Caffè latte.

Emne: normalt har et subjekt det fint med det, der naturligt udgør og tilhører det, men væsker og ekskreter kan komme vrang ud — lande forkert og blive abjekt. Til væmmelse.

Caffè latte art
Caffè latte art

læs først

Det Abjektes Dynamik [2:3]:

Dalai Lama venlig og Tysker.

Emne: normalt har det danske folk det fint med det, der naturligt udgør og tilhører det, altså venlige danskere; men venlighed kan komme vrang ud — og danskere blive abjekte. Til hån og afsky.

Dalai Lama
Dalai Lama
Gunnar Dyrberg
Gunnar Dyrberg
Frihedskæmper-armbind
Frihedskæmper-armbind
Stikkere opsamles 5. maj 1945.
Stikkere opsamles 5. maj 1945.
Værnemagere hentes efter befrielsen
Værnemagere hentes efter befrielsen
Schalburg Korpsets hovedsæde i KBH, WWII
Schalburg Korpsets hovedsæde i KBH, WWII

læs først

Det Abjektes Dynamik [3:3]:

in spee 

Emne: 


Parloir — Antikkens visdom

Græsk Tragedie [akt I]: en Krise — læs Platon

Græsk Tragedie [akt II]: naar Krise blive krads Komedie

læs Aristofanes

Græsk Tragedie [akt III]: naar Hoben gaa amok læs Herodot

Emne: Sofrosyne, Mådehold og Besindighed.


— I gamle Dage satte man ‘tæring efter næring’, såvel stater som personer lagde penge til side, for der kunne komme trange tider.

— I dag er kriselån og Hjælpepakker moderne og in, så hvorfor beherske sig og leve mådeholdent?

Emne: Xenofobi, fremmedfrygt og -had.


— Gang på gang viser historien, at når det går skidt, så skal nogen have skylden – den fremmede. Det er gamle vers på nye strofer.

Emne: Demokratia og Hybris.— Hybris i aristotelisk forstand, dvs, når man i tale eller gerning – i en overskridende handling – håner, forsmæder eller korporligt vanærer et andet menneske.

            Prosa vs. poesi teori               

Jean-Paul Sartre: Qu'est-ce qu'écrire?

Jean-Paul Sartre: Hvad vil det sige at skrive?

Mais pourquoi le voudrais-je [engager la poésie] ? Parce qu’elle se sert des mots comme la prose ? Mais elle ne s’en sert pas de la même manière ; et même elle ne s’en sert pas du tout ; je dirais plutôt qu’elle les sert. Les poètes sont des

hommes qui refusent d’utiliser le langage.

Pour [le prosateur les mots] sont des conventions utile, des utiles qui s’usent peu à peu et qu’on jette quand ils ne peuvent plus servir ; pour [le poète les mots] sont des choses naturelles qui croissent naturellement sur la terre comme l’herbe et les arbres ... ils restent à l’état sauvage.

Men hvorfor skulle jeg også [engagere poesien]? Fordi den benytter sig af ordene som prosaen? Men det gør den ikke på samme måde; ja, den benytter sig overhovedet ikke af dem; jeg vil snarere sige, at den tjener dem. Digtere er mennesker der nægter at udnytte sproget.

For [prosaisten er ordene] nyttige konventioner, redskaber, der lidt efter lidt bliver slidt, og som man kaster bort, når de ikke længere er til nogen nytte; for [poeten er ordene] natur-ting som gror naturligt på jorden som græsset og træerne … de forbliver i vild tilstand.